Anne-Kat. Hærland er nok mest kjent som komikar mellom anna i Nytt på Nytt, men og at ho har fått den dystre diagnosen retinitis pigmentosa, ein augnesjukdom som truleg kjem til å gjere henne blind utover 50 åra. No engasjerer ho seg innanfor kunstig intelligens (KI) og har gjennom fleire foredrag og podkastar vist stor interesse og kunnskap på området.