Kompetanse

Kompetanse i Ryfylke

Det er eit behov for ulik kompetanseheving og fornying av kompetanse i Ryfylke. Kompetanse er derfor eit av regionen sine satsingsområder.

Kompetansepilot Ryfylke 2021-2023

Kompetansepilot Ryfylke var eit tre-årig prosjekt i regi av Kommunal og distriktsdepartementet. Målet med ordninga var å identifisera kva slags kompetanse arbeidslivet har behov for og leggja til rette for etter- og vidareutdanning i tråd med behova til næringa.

Funn og erfaringar frå arbeidet med Kompetansepilot Ryfylke er presentert i ein rapport på fem kapittel. 

Rapport frå Kompetansepilot Ryfylke

Utdanningstilbod

Det er etablert og starta opp fleire desentraliserte utdanningstilbod i Ryfylke som kan kombinerast med jobb og familie. Utdanningane er utarbeida i samarbeid med fagskular, høgskular, universitet, videregåande skular og regionalt arbeidsliv.

Utdanningstilbod i RyfylkeMOR-konferansen

Kontaktinformasjon

Kva me jobbar med

Me er ein aktiv aktør i arbeidet med å oppnå gjennomslag for felles regionale satsingar, og for å utvikla gode og framtidsretta lokalsamfunn.

Kompetanse og arbeidskraft

Ryfylke står for ein vesentleg del av verdiskapinga i Rogaland og vil trenge meir kompetanse og arbeidskraft for at regionen skal være en viktig verdiskapar også i framtida.

Ungdom

Ryfylke satsar på tiltak som som gjer Ryfylke meir attraktiv for ungdommen.

Utdanning

Her finn du oversikt over fleksible og desentraliserte utdanningstilbod i Ryfylke.

MOR-konferansen

Ein årleg samskapingsarena  for alle som er opptekne av livslang læring. 

Offentleg-privat samarbeid

Ryfylke IKS har fleire offentleg-privat samarbeidsprosjekt.