Ein attraktiv region der folk ønsker å bu og arbeide

Ryfylke IKS jobbar for å skape fleire arbeidsplassar, møte kompetansebehov og drive næringsutvikling i regionen, slik at Ryfylke blir ein attraktiv region der folk ønsker å bu og arbeide.

Samarbeid for vekst i Ryfylke

Ryfylke IKS skal styrka regionen gjennom større grad av interkommunalt samarbeid mellom Ryfylke-kommunane Suldal, Hjelmeland, Strand, Sauda og Sandnes (Forsand). Ryfylkerådet, som består av ordførerane og kommunedirektørane i eigarkommunane, er selskapets operative organ.

Nyheiter frå Ryfylke IKS

Tidlegare rådsordførar, Asbjørn Birkeland, deler ut MOR-prisen til Tone Merete Brekke på Folkets Hus under MOR-konferansen 31. august 2023.

Kven meiner du fortener MOR-prisen for 2024?

MOR-prisen vil bli delt ut under Ryfylkekonferansen MOR 5.-6. september 2024. No kan du komma med framlegg til kandidatar.

Les meir

Velkommen til den nye nettsida vår!

Ryfylke IKS har gjennomgått store endringar og presenterer no stolt sin nye grafiske profil og nettside, seier rådsordførar Irene Heng Lauvsnes.

Les meir

Kunstig intelligens og attraktivitet er tema på MOR-konferansen 2024

For 9. gang skal MOR-konferansen arrangerast i Ryfylke. I år blir den arrangert 5.-6. september på Sand i Suldal. Hovudtemaet i år er kunstig intelligens og attraktivitet.

Les meir

Kva me jobbar med

Ryfylke IKS er ein aktiv aktør i arbeidet med å oppnå gjennomslag for felles regionale satsingar, og for å utvikla gode og framtidsretta lokalsamfunn.

Kompetanse og arbeidskraft

Ryfylke står for ein vesentleg del av verdiskapinga i Rogaland og vil trenge meir kompetanse og arbeidskraft for at regionen skal være en viktig verdiskapar også i framtida.

Ungdom

Ryfylke satsar på tiltak som som gjer Ryfylke meir attraktiv for ungdommen.

Utdanning

Her finn du oversikt over fleksible og desentraliserte utdanningstilbod i Ryfylke.

MOR-konferansen

Ein årleg samskapingsarena  for alle som er opptekne av livslang læring. 

Offentleg-privat samarbeid

Ryfylke IKS har fleire offentleg-privat samarbeidsprosjekt.

Berekraft

Bidrag til å nå FNs berekraftsmål

Ryfylke IKS skal bidra til eit meir berekraftig samfunn i samsvar med FNs berekraftsmål.

FNs berekraftsmål er den felles arbeidsplanen i verda for å oppnå ei meir berekraftig framtid. Strategien vår støtter opp under fleire berekraftsmål og dei prioriterte måla for verksemda vår er:

Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Framme varig, inkluderande og berekraftig økonomisk vekst, full sysselsetjing og anstendig arbeid for alle.

Mål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderande og berekraftig industrialisering og innovasjon.

Strategi for Ryfylke IKS