Ungdom

Ungdom i Ryfylke

Dei unge er viktige for regionen. Her er ei oversikt over Ryfylke sine regionale ungdomssatsingar.

Tiltak

Ungdomsstyret i Ryfylke

Ungdomsstyret består av medlemmar frå alle alle kommunane i Ryfylke. Styret skal vera ein viktig pådrivar for å auka deltaking av unge i utviklinga av Ryfylkeregionen. Dette inkluderar å bidra til å byggja gode møtestader og å styrkja Ryfylke sin posisjon som ein attraktiv plass å bu og arbeide for ungdom. 

Ungdomsstyret i Ryfylke

Sommarjobben.no

Ryfylkerådet bestemte 8.februar 2023 å opprette ein plattform for dei unge og for arbeidsgiverar som formidlar sommarjobbar i Ryfylke.

Sommarjobben.no vart lansert 21.desember 2023 og er ein regional jobbportal for ungdom. Målet med nettsida er å gi unge ryfylkingar meir innsikt i arbeidslivet i Ryfylke og arbeidserfaring frå eigen region.

Sommarjobben.no

Ungdomsutvalet

Ryfylkerådet sette 3.juni 2022 ned eit utval av unge frå Ryfylke-kommunane. Utvalet ga innspel til kva som kan gjerast for at regionen skal vera ein god stad for unge å bu og arbeida. Ungdomsutvalet drøfta ulike problemstillingar og lagde ei oppsummering med konklusjonar som vart presentert i ein rapport.

Rapport: Tilrådingar frå ungdomsutvaletVideo om arbeidet til ungdomsutvalet

Ungdomsstyret i Ryfylke

Ungdomsstyret i Ryfylke er eit overordna organ for ungdomsråda i Ryfylke i saker som handlar om å vera ung i regionen.

Oppgåver

Styret skal vera ein viktig pådrivar for å auka deltaking av unge i utviklinga av Ryfylkeregionen, mellom anna ved å bidra til å byggja gode møteplassar og å styrkja bu- og arbeidsattraktivitet for unge i regionen.

Organisering

Ungdomsstyret i Ryfylke har ti medlemmer, to frå kvar av eigarkommunane Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Sandnes.

Ungdomsstyret medlemmer

Sandnes kommune

Tiril Espedal
Medlem
Brede Krogedal
Vara
Ådne Tangen Aarskog
Medlem
Vara

Sauda kommune

Eivind Hustveit
Medlem
Maja Kristin Janson Jordal
Vara
Ingrid Fatnes
Medlem
Martine Hocking
Vara

Suldal kommune

Arin Eiriksønn
Medlem
Johan Kilane
Vara
Johanne Klungtveit Næsje
Medlem

Hjelmeland kommune

Sophia Beadle
Medlem
Marte Hovda
Vara
Peder Krokedal
Medlem
Øyvind Opdahl Viga
Vara

Strand kommune

Anne Bratthammer
Medlem
Gabriel Havrevold
Vara
Joel Nag
Medlem
Malene Hatteland
Vara

Møteplan 2024

Konstituerande møte

Fredag 07.juni
kl. 17:00 – 21:00
Hotel Victoria, Stavanger

Møteprotokoll

  • Protokoll frå 2024

    Protokoll 06.juni

    Innkalling

    Referat

Kontaktinformasjon

Nina Fjellskaalnes

nina@ryfylkeiks.no
415 54 406