Ryfylkerådet

Representantskapet

Ryfylkerådet er Ryfylke IKS sitt representantskap og øvste organ. Rådet består av fungerande ordførararar i kvar eigarkommune, samt kommunedirektører som har leiarfunksjon i Rådmannsforum.

Irene Heng Lauvsnes

Ordførar Strand kommune og rådsordførar i Ryfylkerådet

Irene.Lauvsnes@strand.kommune.no

Anita Riskedal

Ordførar Hjelmeland kommune og rådsvaraordfører

Anita.Husoy.Riskedal@hjelmeland.kommune.no

Kenny Rettore

Ordførar Sandnes kommune

kenny.rettore@sandnes.kommune.no

Mads Drange

Ordførar Suldal kommune

mads.drange@suldal.kommune.no

Håvard Handeland

Ordførar Sauda kommune

havard.handeland@sauda.kommune.no

Oppgåver

Ryfylkerådet skal sjå til at selskapet vert drive etter føremålet i samsvar med lover og selskapsavtale, samt å gjera vedtak på vegne av Ryfylke IKS.

Organisering

Ryfylkerådet har møte etter ein oppsett årleg møteplan. Det skal haldast minst 4 møte i Rådet kvart år.

Møteplan 2024

Rådsmøte 1

Torsdag 25.jan
kl. 09:00 – 12:00
Hjelmeland

Rådsmøte 2

Tirsdag 12.mar
kl. 09:00 – 12:00
Hjelmeland

Rådsmøte 3

Onsdag 22.mai
kl.09:00-12:00
Fjelltun skule (i samband med Ryfylke Quiz-finalen)

Rådsmøte 4

Fredag 18.okt
kl. 09:00 – 12:00
Hjelmeland

Rådsmøte 5

Torsdag 10.des
kl. 12:00 – 1500
Hjelmeland

Ryfylketinget: utsatt til 2025

Møteprotokoll