Ben Martin har over 28 års erfaring som konsulent innan turismeplanlegging og eigedomsøkonomi. Han har gjennomført prosjekt på tvers av eit breitt spekter av land i Europa (inkludert det norske Arktis), Sentral-Asia, Midtausten og Afrika.

LinkedIn-profil til Ben Martin