Brynjar Andersen Saus er utdanna sivilingeniør og har bakgrunn frå politikken. I TASIC arbeider han mellom anna med simulering for forskingsformål og har den siste tida vore involvert i prosjekt relatert til digitale tvillingar både for teknologi- og samfunnsutvikling.

LinkedIn-profil til Brynjar Andersen Saus