Den yngste ordføraren i Norge tok plass i ordførarstolen hausten 2023. Akkurat ferdig med vidaregåande skule, har han tatt på seg oppgåva å leie det politiske arbeidet i heimkommunen.

LinkedIn-profilen til Håvard Handeland