Heskestad er utdanna sivilingeniør og er engasjert i ein rekke selskaper, mellom anna Norsk Spennbetong i Forsand. Der har dei over 80 tilsette med ulike nasjonalitetar, som jobbar for å skreddarsy element til oppdragsgivar sitt behov.