Ingvild Erøy Prestårhus, er ein ung gründer frå Erfjord. Ho er utdanna innan media og kommunikasjon og driv mellom anna selskapet Kakadu AS som har som mål å bidra til reduksjon i digitalt utanforskap. Ho driv og Himom – som tilbyr unike overnattingsopplevingar på garden sin i Erfjord.

LinkedIn-profil til Ingvild Erøy