Irene Heng Lauvsnes er rådsordførar i Ryfylkerådet, ordførar i Strand kommune og vararepresentant på Stortinget for Høgre. Ho er utdanna ingeniør innan akvakultur og brenn for næringsutvikling i Ryfylke. Når ombodsrolla ikkje tek all tida hannar, jobbar ho som salsleiar i Skretting.

LinkedIn-profil til Irene Heng Lauvsnes