Lisa Jane Stornes er lektor ved Sauda vidaregåande skule og blei i 2023 kåra til årets nettpedagog. Ho har alltid hatt interesse for det digitale og er spesielt interessert i korleis ein kan bruka kunstig intelligens som verktøy i skulen.

LinkedIn-profil til Lisa Stornes