Rød har doktorgrad og er samfunnsanalytikar med bakgrunn som demokrati- og fredsforskar. Ambisjonane hans er å bruka fagleg kunnskap, dataanalyse og forteljarkunst til å skapa gode samfunn. I dag arbeider han hjå Rogaland fylkeskommune som rådgjevar ved avdelinga for opplæring, seksjon regional kompetanse.

LinkedIn-profil til Espen Geelmuyden Rød