Ueland er ein erfaren politikar – han har vore ordførar i Sola kommune i åtte år, samt hatt sete i fylkestinget i fire og frå 2023 tok han plass som fylkesordførar i Rogaland fylkeskommune.

LinkedIn-profil til Ole Ueland