Sabine Otto-Rød er samfunnsvitar og dataanalytikar. Ho har arbeidd som forskar innan freds- og konfliktforsking. Ho underviser ved høgskular og universitet mellom anna ved HVL. Sabine er fødd i Tyskland og bur no i Sauda. Ho ønskjer å bidra positivt til utviklinga av Sauda og Ryfylke.