Therese Ramsland er utdanna medievitar og er ansatt som seksjonssjef IT-systemforvalting og leiar for digital etikk i Stavanger kommune. Kommunen sitt samfunnsansvar for å ta vare på innbyggjarne sitt personvern og at menneske skal få leve det gode livet, er viktig i arbeidet hennar. Målet er at digitalisering skal skje i lys av lovlegheit, etikk og sikkerheit.