Trond Hovland har dei siste 16 åra vore dagleg leiar i ITS Norway – ei nøytral, ikkje-kommersiell foreining som arbeider for å gjera transportsektoren smartare, reinare og tryggare ved hjelp av IKT og ny teknologi.

LinkedIn-profil til Trond Hovland