Ryfylke står for ein vesentleg del av verdiskapinga i Rogaland og vil trenge meir kompetanse og arbeidskraft for at regionen skal være en viktig verdiskapar også i framtida.