Ein årleg samskapingsarena  for alle som er opptekne av livslang læring.