Utdanningstilbod våren 2024

Kommunikasjon i havbruksnæringa

Havbruksnæringa har vakse mykje dei siste tiåra og har vorte ei viktig kjelde til sjømatproduksjon over heile verda. Samtidig har kommunikasjon spelt ei sentral rolle i å formidla informasjon om havbruk til publikum, interessenter og styresmakter. Dette emnet gir ei grundig forståing av korleis kommunikasjon påverkar havbruksnæringa.

Praktisk informasjon

Studiepoeng: 15
Startdato: Våren 2024
Studieomfang: Deltid
Varigheit: Eitt semester
Undervisningsstad: Hjelmeland
Studieavgift: Ingen kursavgift

Søk her

Utdanninga passar for

Utdanninga passar for tilsette i havbruksnæringa, studentar som vil bygge vidare på emner med sikte på ein bachelorgrad og andre som vil ha meir kunnskap om havbruksnæringa.

Organisering

Undervisninga er samlingsbasert på Smaken av Ryfylke på Hjelmeland.

Torsdag 8.februar – fredag 9.februar
Onsdag 6.mars – fredag 8.mars
Onsdag 10.april – fredag 12.april
Torsdag 23.mai – fredag 24.mai

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagkompetanse.

Faginnhald

Kven står bak utdannignstilbodet?

Kontaktinformasjon