Utdanningstilbod hausten 2024

Miljøvitskap i havbruksnæringa

Dette kurset gir deg kunnskap om naturens kretsløp og korleis kunnskap om miljøet kan hjelpe havbruksnæringa. Sentrale tema vil vera vatn, sedimenter, mikrobiologi og toksikologi.

Praktisk informasjon

Studiepoeng: 15
Startdato: Hausten 2024
Studieomfang: Deltid
Varigheit: Eitt semester
Undervisningsstad: Hjelmeland
Studieavgift: Ingen kursavgift

Søk her

Utdanninga passar for

Utdanninga passar for tilsette i havbruksnæringa, studentar som vil bygge vidare på emner med sikte på ein bachelorgrad og andre som vil ha meir kunnskap om havbruksnæringa.

Organisering

Undervisninga er samlingsbasert på Smaken av Ryfylke på Hjelmeland. 
Samlingsdatoar:

Torsdag 29. – fredag 30. august
Torsdag 26. – fredag 27. september
Torsdag 24. – fredag 25. oktober
Torsdag 21. – fredag 22. november

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagkompetanse.

Faginnhald

Sjå emneplan for FØS8118 Miljøvitenskap i havbruksnæringen på hvl.no.

Kven står bak utdannignstilbodet?

Kontaktinformasjon