Utdanningstilbod våren 2024

Organisering og leiing i havbruksnæringa

Dette emnet gir ei innføring i grunnleggjande problemstillingar knytt til organisering, leiing og HR i verksemder og i havbruksnæringa spesielt.

Praktisk informasjon

Studiepoeng: 15
Startdato: Våren 2024
Studieomfang: Deltid
Varigheit: Eitt semester
Undervisningsstad: Hjelmeland
Studieavgift: Ingen kursavgift

Søk her

Utdanninga passar for

Utdanninga passar for tilsette i havbruksnæringa, studentar som vil bygge vidare på emner med sikte på ein bachelorgrad og andre som vil ha meir kunnskap om havbruksnæringa.

Organisering

Undervisninga er samlingsbasert på Smaken av Ryfylke på Hjelmeland (*).

Torsdag 25.januar – fredag 26.januar
Onsdag 21.februar – fredag 23.februar
Onsdag 20.mars – fredag 22.mars (*samlingsstad er Jelsa Hotell)
Torsdag 25.april – fredag 26.april

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagkompetanse.

Faginnhald

Kven står bak utdanningstilbodet?

Kontaktinformasjon