Ordførar Strand kommune og rådsordførar i Ryfylkerådet