Skribent: Øyvind Grødem

  • Illustrerande bilete til havbruksnæringa.

    Ryfylke deltek på AquaNext 2024

    april 20, 2024
    AquaNext blir arrangert 11.-13. juni 2024 i Stavanger Forum. Arrangementet er ein møteplass der oppdrettarar, leverandørar, politikarar og forvaltning samlast…