Utdanning

Utdanningstilbod i Ryfylke

Ryfylke har gjennom fleire år kartlagt behov for og initiert etableringa av utdanningar på høgare nivå der all undervisning finn stad i regionen. I partnarskap med aktørar i arbeidslivet finn me fram til emneplan og lokasjonar for samlingane. Høgskulen på Vestlandet kallar no arbeidsmåten for Ryfylkemodellen.

Nye tilbod

2024-2026: Grønt mangesysleri og entreprenørskap ( 60 stp.)
2025-2026: RAS – Resirkulerande akvakultursystem ( 60 stp.)

Pågåande

2022-2025: Bachelor i sjukepleie ( 180 stp.). Les meir om utdanninga på uis.no
2021: Blå åker – bachelor i havbruk ( 180 stp.)
2023-2025: Helse, miljø og sikkerheit ( 60 stp.)
2023-2024: It, digitalisering og robotisering ( 60 stp.)
2023-2024: Psykisk helsearbeid ( 60 stp.)

Under planlegging

2024-2026: Sansestimulering ( 60 stp.)
2026-2028: Logistikk

 

Avslutta

2021-2022: Digitalt Ryfylke – kommunikasjon og marknadsføring ( 60 stp)

Kontakt

Kontaktperson for utdanningar i Ryfylke

Einar Schibevaag
einar@ryfylkeiks.no
913 08 972

MOR-konferansen

Kva me jobbar med

Me er ein aktiv aktør i arbeidet med å oppnå gjennomslag for felles regionale satsingar, og for å utvikla gode og framtidsretta lokalsamfunn.

Kompetanse og arbeidskraft

Ryfylke står for ein vesentleg del av verdiskapinga i Rogaland og vil trenge meir kompetanse og arbeidskraft for at regionen skal være en viktig verdiskapar også i framtida.

Ungdom

Ryfylke satsar på tiltak som som gjer Ryfylke meir attraktiv for ungdommen.

Utdanning

Her finn du oversikt over fleksible og desentraliserte utdanningstilbod i Ryfylke.

MOR-konferansen

Ein årleg samskapingsarena  for alle som er opptekne av livslang læring. 

Offentleg-privat samarbeid

Ryfylke IKS har fleire offentleg-privat samarbeidsprosjekt.