Utdanningstilbod i Ryfylke

Den blå åker – kompetanseløft for havbruksnæringa

Jobbar du innan havbruksnæringa og ønskjer fagleg påfyll? Vil du lære om økonomistyring og havbruksforvaltning i eit grønt skifte? Da kan du ta vidareutdanning gjennom eit modulbasert deltidsstudium i Ryfylke.

Organisering

Kursserien består av frittståande kurs à 15 studiepoeng. Kvart kurs går på deltid over eit semester og gjennomførast samlingsbasert i kombinasjon med nettundervisning.

Denne vidareutdanninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet, Ryfylke IKS, Grieg Seafood ASABremnes Seashore AS, Sterling White Halibut AS, Mowi, Fister Smolt og Tytlandsvik Aqua. Prosjektet var i perioden 2021 – 2023 finansiert av Kompetanse Norge og er i perioden 2023 – 2027 finansiert av Ryfylkefondet og Ulla Førre fondet.

Kursserie

Hausten 2021: Havbruksøkonomi 
Våren 2022: Organisering og leiing i havbruksnæringa
Hausten 2022: Bærekraftig havbruk for framtida 
Våren 2023: Kvalitetsleiingog HMS i havbruksnæringa
Hausten 2023: Havbruksøkonomi 
Hausten 2023: Miljøvitenskap i havbruksnæringa 

Våren 2024: Organisering og leiing i havbruksnæringa 

Våren 2024: Kommunikasjon i havbruksnæringa

Hausten 2024: Miljøvitskap i havbruksnæringa

Hausten 2024: Fiskens anatomi, fysiologi og velferd

Hausten 2024: Havbrukshistorie 

Søk her

Kontaktinformasjon